Tävlingsregler

 

Särskilda

-Personer som lämnar felaktiga uppgifter kommer att avstängas under det resterande året samt tidigare gjorda anmälningar stryks

-Om tävlingens regler inte följs godtas inte anmälningen

 

Allmänna

-Fisken skall vara spöfångad

-Maximalt antal spön är 4 st per person

-Fisken skall vara krokad i munnen, insidan ut,inget annat

-Fisken skall vara fångad i Sverige

-Fisken skall vara fångad av medlem i deltagande klubb

-Fångstmannen skall vara anmäld som deltagare före fångsten

-Deltagande medlem kan ej byta klubb under pågående tävlingsår

-Maximalt 15 medlemmar per klubb/lag

-Maximalt antal poänggivande fiskar är 3 per art och klubb

-Tävlingsåret löper från 1/1 till 31/12

-Följande arter ingår i tävlingen:

Abborre, Björkna, Braxen, Färna, Gädda, Gös, Harr, Id, Karp, Lake, Lax,

Mört, Ruda, Röding, Sarv, Sik, Sutare, Vimma, Öring/Havsöring, Ål

-Eventuell plastpåse eller vågnät skall dras ifrån vikten (nolla vågen!) vägning

-Vägning skall ske på godkänd fiskevåg, kolla godkända modeller på www.sportfiskarna.se

 

Fotokrav

-Det är obligatorisk att skicka in en bild på fångst med varje anmälan!

-Fotografiet skall visa fisken tydligt med ett referens föremål, alternativt får man hålla i

fisken

 

Fångstplatsen

-Fångstplats och kommun skall alltid anges

-Som fångstplats räknas åar, sjöar och hav

-Om uppgift om vattnets namn eller kommunen saknas skall närmaste by eller stad anges

-Kontroll av fiskekort kan förekomma, bild på giltigt kort ska då skickas till tävlingsansvarige

 

Anmälan

-Genom att anmälan är skickad godkänner fångstmannen att uppgifterna och fångstbilden kan publiceras på internet

-Anmälan skall fyllas i komplett

-Lag och deltagare kan anmälas under hela tävlingsåret

-Om vittne till fångst eller vägning fattas skall detta anges

-Anmälan skall vara inskickad senast 15 dagar efter fångsten

-Fisk fångad efter den 16. december skall vara anmäld senast den 5. Januari

-Lagavgiften skall vara betald senast 30 dagar efter registreringen

-Deltagare får hoppa av ett lag, alla anmälda fiskar stryks då från listorna

©2017 Svenska Specimen Tävling, Max Lösche, Tel: 076/2884837, e-mail: mail@specimen-svenskan.se