regler

Tävlingsregler


Särskilda

-Personer som lämnar felaktiga uppgifter diskvalificeras under det resterande året och samtliga anmälda fiskar stryks

-Om tävlingens regler inte följs godtas inte anmälningen

 

Allmänna

-Fisken skall vara spöfångad

-Maximalt antal spön från land är 4, 6 spön vid

ismete och 8 spön vid trolling

-Fisken skall vara krokad i munnen, insidan ut,inget annat

-Fisken skall vara fångad i Sverige 

-Fisken skall vara fångad av medlem i deltagande klubb

-Fångstmannen skall vara anmäld som deltagare före fångsten

-Deltagande medlem kan ej byta klubb under pågående tävlingsår

-Maximalt 15 medlemmar per klubb/lag

-Maximalt antal poänggivande fiskar är 3 per art och klubb

-Tävlingsåret löper från 1/1 till 31/12

-Följande arter ingår i tävlingen:

Abborre, Björkna, Braxen, Färna, Gädda, Gös, Harr, Id, Karp, Lake, Lax,

Mört, Ruda, Röding, Sarv, Sik, Sutare, Vimma, Öring/Havsöring,

-Eventuell plastpåse eller vågnät skall dras ifrån vikten (nolla vågen!)

-Vägning skall ske på godkänd fiskevåg, kolla godkända modeller på www.sportfiskarna.se


Tävla Individuellt

-Samtliga tävlingsregler gäller för denna kategori

-Maximalt antal poänggivande fiskar är 3 per deltagare, men man får anmäla så många man vill. Det är de 3 största ingår i tävlingen.

-Enbart de 3 största fiskar från ett lag ingår i lagtävlingen, resterande kommer synas i den individuella tävlingen

 

Tävlingsjury

-Juryn består av 5 icke-tävlande sportfiskare som hjälper till att fatta beslut kring t ex fuskärenden, artbestämning av björkna, tvivelaktiga längder eller vikter, otydliga fiskebilder, m.m. Ett beslut som är granskat och taget av tävlingsledaren+jury kan ej överklagas!

 

Fotokrav

-Det är obligatoriskt att skicka in en fångstbild som tydligt visar fisken med ett referensföremål (helst måttband, men även våg, snusdosa eller krokpaket godkänns)

-Det går också bra att skicka in ytterligare en fångstbild där man håller i fisken

 

Fångstplatsen

-Fiskevårdsområdesförenings regler måste följas och går alltid före tävlings regler, om exempelvis antal tillåtna spön är mindre än det tillåtna antalet i tävlingen

-Fångstplats och kommun skall alltid anges

-Som fångstplats räknas åar, sjöar och hav

-Om uppgift om vattnets namn eller kommunen saknas skall närmaste by eller stad anges

-Kontroll av fiskekort kan förekomma, bild på giltigt kort ska då skickas till tävlingsansvarige

 

Anmälan

-Genom att anmälan är skickad godkänner fångstmannen att uppgifterna och fångstbilden kan publiceras på internet

-Anmälan skall fyllas i komplett

-Lag och deltagare kan anmälas under hela tävlingsåret

-Om vittne till fångst eller vägning fattas skall detta anges

-Anmälan skall vara inskickad senast 15 dagar efter fångsten

-Fisk fångad efter den 16/12 skall vara anmäld senast den 1/1 

-Lagavgiften (400kr) eller den individuella avgiften (100kr) skall vara betald senast 30 dagar efter registreringen

-Deltagare får hoppa av ett lag, alla anmälda fiskar stryks då från listorna

©2020 Svenska Specimen Tävling, Max Lösche, Tel: 076/2884837, e-mail: mail@specimen-svenskan.se